Другий український
індустріальний тиждень
#ДУІТ #UAIndustryWeek2019
Slider

Матеріали по ефективності ресурсів

Основи ресурсоефективності підприємств

Посібник призначений для представників підприємств та інших зацікавлених у знаннях щодо підвищення ресурсоефективності виробництва. У Посібнику висвітлено загальний підхід, який може бути використаний у всіх галузях виробництва.

У Посібнику міститься огляд тенденцій розвитку світової економіки, нових викликів для підприємств, розкрито поняття ресурсоефективності підприємства, наведено кроки на шляху її підвищення та відображено приклади ресурсоефективних заходів на вітчизняних підприємствах.

Впроваджені на підприємствах України заходи з ресурсоефективного та чистого виробництва

Посібник містить приклади заходів з підвищення ресурсоефективності, впроваджених на підприємствах-учасниках демонстраційного компоненту «Ресурсоефективне та чисте виробництво» програми «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського Союзу» (EaP GREEN) протягом 2014– 2017 рр.

У публікації наведені приклади рішень у відповідності до наступних РЕЧВ-підходів: належне господарювання; заміна вхідних ресурсів; покращення контролю технологічних процесів; модифікація обладнання; технологічні зміни; переробка та повторне використання ресурсів; виготовлення супутньої продукції; модифікація продукції.

Впровадження низьковитратних заходів

У цій брошурі Міжнародна Фінансова Корпорація (IFC) та Центр ресурсо- ефективного та чистого виробництва (Центр РЕЧВ), що впроваджує проекти Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), наводять перелік типових низьковитратних заходів, які можуть бути реалізовані на кожному промисловому підприємстві.

Брошура містить приклади конкретних заходів, впроваджених на підприємствах: теплоізоляція трубопроводів; належний моніторинг споживання води, енергії та матеріалів; оптимізація робочого графіку обладнання; повернення конденсату; повторне використання води.

Еко-інновації в ресурсоефективній економіці: сучасні концепції, рушії розвитку та бар’єри, рекомендації щодо політики поширення в Україні

В даній публікації наведено огляд сучасних концепцій еко-інновацій, зокрема еко- інновацій в ресурсоефективній економіці. Висвітлено питання рушіїв розвитку та бар’єрів для поширення РЕЧВ та еко-інновацій в країнах з перехідною економікою, в тому числі і в Україні. Проаналізовано фактичний стан та передумови поширення еко-інновацій в Україні. Розглянуто нові можливості еко-інновацій в циркулярній економіці (економіці замкнутого циклу) та роль еко-інновацій у досягненні Цілей Сталого Розвитку на період до 2030 року.